Romano Scarpa: Ankantekijät 2 – Lentävä skotlantilainen (K)